Qüestionari Àrea d'Alcaldia

Preguntes per facilitar la introducció de la perspectiva de gènere en la propia acció política

Per saber si estàs incorporant perspectiva de gènere en les polítiques que estàs desenvolupant et convidem a respondre les següents preguntes. Si tens respostes afirmatives significa que hi poses mirada de gènere. Les respostes negatives són les que et poden servir per valorar quina informació no estàs tenint en compte i si la pots incorporar.

Evidentment, la situació no serà igual per a municipis petits que grans, i caldrà ajustar les teves accions a les teves responsabilitats competencials, però plantejar-te aquesta mena de preguntes són les que et doten d'ulleres violetes. Esperem que et siguin útils!

Preguntes que et proposem:

L’organització i estructura de l’ajuntament facilita posar en pràctica la transversalitat de gènere? Per exemple, si Igualtat penja directament d’Alcaldia els seus mandats tenen major força d’implementació.

No

Existeix una comissió interdepartamental o de coordinació en temes d’igualtat dins el teu Ajuntament? (pot existir tant a nivell polític com tècnic com en ambdós)

No

Com a Alcaldia, impulses, convoques i participes d’aquesta comissió de coordinació entre àrees? Si hi va Alcaldia, la comissió guanya poder.

No

Alcaldia està implicada en el desenvolupament del Pla de polítiques d’Igualtat del municipi?

No

Coneixes les principals desigualtats de gènere que existeixen al teu poble o ciutat?

No

L’ajuntament té recursos o eines per poder conèixer les desigualtats de gènere que existeixen en el territori o si hi ha necessitats específiques de col·lectius de dones que necessiten una resposta política?

No

Teniu Observatori o algun espai generador de dades segregades per sexe?

No

En el vostre projecte municipal heu tingut en compte que les dones deixen d’utilitzar bona part del poble/ciutat si l’espai genera sensació d’inseguretat? (zones fosques, aïllades, sense sortida, etc.).

No

En el vostre projecte municipal teniu en compte que les dones i els homes utilitzen de forma diferent la ciutat? Que elles utilitzen més el transport públic i l’anar a peu que no pas el homes, i menys el vehicle privat; o que elles realitzen en major mesura desplaçaments curts i de multiparada (a comprar, al parc, a l’escola, a la residència...).

No

El teu ajuntament té en marxa alguna estratègia que busqui cultivar la coeducació?

No

Heu tingut en compte si, dins de l’ajuntament, el percentatge d’homes en posicions de lideratge polític i/o tècnic és superior que el de dones? Es considera una participació paritària d'homes i dones quan es compleix amb el mínim del 40% de cada sexe.

No

T’has aturat a pensar si en el nucli dur de les grans decisions polítiques i econòmiques (o en gabinet de crisi) s’hi produeix una exclusió informal de les dones regidores?

No

El teu ajuntament té un pla intern d’igualtat? Un pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal, en compliment de l’obligació que estableix la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes en el seu article 15.

No

Coneixes el funcionament del circuit d’atenció a la violència masclista?

No

Has incorporat o tens previst incorporar la participació de les entitats feministes i grups de dones del municipi en el procés de diagnòstic i disseny de les polítiques de ciutat?

No

Utilitzes un llenguatge escrit i gràfic no sexista en les teves comunicacions? (tant en la comunicació formal, com ara cartells o díptics, com informal, com ara e-mails o xarxes)

No

Saps quants recursos destina el teu Ajuntament a la promoció de la igualtat i quin percentatge suposen sobre el conjunt de la despesa?

No

Saps si aquests recursos són elevats o minsos en comparació a altres municipis de mida similar?

No

Coneixes els recursos (guies i eines) i els finançaments que existeixen per ajudar als ajuntaments a implementar la transversalitat de gènere? A la pàgina que dediquem a la teva Àrea d'acció política hi trobaràs enllaços a recursos d'interès.

No

Tens referències d’altres ajuntaments que et semblin bones pràctiques per treballar amb perspectiva de gènere i que puguis incorporar?

No
Generar resultats
Imprimir

Treballes a l'administració?

Aquesta informació ens serveix per a informar de millores en l’Eina, i també per a poder elaborar recerca acadèmica sobre l’estat de la transversalitat de gènere. Tot ús de les respostes serà sempre completament anònima. [ Protecció de dades ]