Avís legal

L'accés i ús d'aquest lloc web implica la lectura i acceptació per part de l'usuari o usuària de manera expressa, plena i sense reserves, dels termes detallats en el present avís legal.

Condicions generals d'ús

El Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (en endavant, Administració titular) amb CIF P5800018C, ubicat al carrer Mallorca 244 pral, 08008 Barcelona, correu electrònic con.icps@diba.cat, és el titular, propietari i té el copyright d'aquesta pàgina web.

Els usuaris i usuàries de la web es comprometen a fer sempre un ús adequat i lícit dels continguts.

I. Condicions d'utilització i reutilització de la informació

Els continguts, qüestionaris i ordenació de la informació que l'Institut de Ciències Polítiques i Socials ha elaborat i composen aquesta pàgina web es podràn utilitzar per part dels usuaris i usuàries de la web sota les condicions de la següent llicència Creative Commons: Atribució-NoComercial-CompartirIgual 3.0.

Així, els usuaris i usuàries poden barrejar, transformar i crear a partir del contingut de la publicació únicament per a fins no comercials i sempre citant la publicació original, sota la condició de que tota obra derivada de la publicació original sigui distribuïda sota la mateixa llicència CC-BY-NC-SA. 

L’Institut de Ciències Polítiques i Socials haurà de ser clarament identificat com a propietari dels drets d’autoria de la publicació original. Qualsevol utilització comercial del contingut de la nostra publicació necessitarà l’autorització prèvia i per escrit de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials.

Per a més informació sobre aquest tipus de llicència, es pot ampliar informació aquí: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/

II. Protecció de dades personals

Les dades personals que es requereixin seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les que s'hagin obtingut i seran sotmeses a tractament automatitzat. L'Administració titular es compromet a respectar la privadesa i confidencialitat de les vostres dades.

Les dades seràn tractades per part de:
Identitat: CONSORCI INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS
Adreça postal: Carrer Mallorca 244 - 08008 Barcelona
Telèfon: 934 87 10 76
Adreça electrònica: con.icps@diba.cat
Pàgina web: www.icps.cat
Delegat de protecció de dades: icps.dpd@diba.cat; carrer Mallorca 244, 08008 Barcelona, telèfon: 934 87 10 76.

En base al RGPD (UE) 2016/679, els usuaris i usuàries poden exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, adreçant un escrit a l’ICPS, carrer Mallorca 244, 08008 Barcelona, o al correu electrònic: con.icps@diba.cat

Podeu ampliar la informació sobre protecció de dades del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, que aplica en relació a aquesta web, aquí: https://www.icps.cat/rgpd

III. Hipervincles

Hipervincles a d'altres portals web
Aquesta web ha inclòs enllaços a pàgines web de tercers ("links"). L'Administració titular revisa inicialment el correcte funcionament i contingut dels enllaços inclosos en aquesta web. En qualsevol cas, no es fa responsable ni del contingut ni de les modificacions posteriors que s'efectuïn en les webs enllaçades.

Hipervincles des de webs de tercers a aquesta web
Els usuaris o usuàries que es proposin establir hipervincles entre el seu portal web i aquesta web han de tenir en compte el següent:
  1. L'establiment d'hipervincles no implica en cap cas l'existència de relacions entre l'Administració titular i el propietari o propietària de la pàgina web en el que s'estableixin, ni tampoc l'acceptació o aprovació per part de l'Administració titular dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà, ni s'insinuarà que l'Administració titular o l'AOC han autoritzat expressament els hipervincles, ni que s'ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis posats a disposició en el web des del que aquests s'estableixin.
  2. L'Administració titular no es responsabilitza, ni garanteixen la qualitat, exactitud, finalitat, correcció o moralitat dels continguts o serveis que la web que estableix l'hipervincle pugui oferir. L'usuari o usuària assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències o danys que es puguin derivar de l'accés a la web de l'hipervincle.
  3. El web en què s'estableixi l'hipervincle no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o d'altres signes distintius pertanyents a l'Administració titular, llevat d'aquells signes que formin part de l'hipervincle.
  4. El web en què s'estableixi l'hipervincle no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i a les bones costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc disposarà de continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

IV. Drets de propietat intel·lectual i industrial

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'Administració titular, en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l'Administració titular i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Per tant, el seu ús, reproducció, distribució, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, resta prohibida llevat d'autorització expressa de l'Administració titular.

Els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial poden donar lloc a responsabilitats i, si s'escau, a l'exercici de les accions que legalment corresponguin.

V. Resolució de conflictes

Qualsevol conflicte relatiu a la interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb la informació d'aquest lloc web, es regirà per la legislació espanyola i es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents de la provincia de Barcelona.
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant acceptes la seva utilització. +Info
Programador web girona freelance