Igualtat

Incorporant perspectiva de gènere a la tasca pública local

Les àrees d'igualtat dels municipis acostumen a dur el pes del lideratge de la transversalitat de gènere. Aquesta Eina està pensada, sobretot, per ajudar a les altres àrees a adquirir ulleres violeta i així avançar en la corresponsabilitat del conjunt de l'Ajuntament en la tasca d'implementar polítiques públiques feministes. Tot i així, entenem que el lideratge d'Igualtat en qualsevol cas és vital, i el que preparem per aquesta Àrea és un qüestionari que pugui ajudar l'Àrea a valorar com està responent el conjunt de l'Ajuntament a l'estratègia de la transversalitat. Així mateix, acompanyem l'apartat d'un llistat bibliogràfic al voltant de la transversalitat de gènere.

Qüestionaris

Aquestes són les eines que proposem per a la teva àrea d'actuació política local.
Esperem que t’ajudin en la tasca de posar-hi perspectiva de gènere!

Qüestionari Àrea d'Igualtat

Aquestes preguntes d’autodiagnosi són sobre la importància que el conjunt de l’ajuntament està reservant al procés de transversalitzar la mirada de gènere. Les preguntes volen ajudar a l’Àrea d’Igualtat en el seu paper d’impuls en la implementació de la transversalitat de gènere (TG) en el conjunt de l’ajuntament.

Qüestionari Àrea d'Igualtat

29 preguntes
Bibliografia

Bibliografia

Referències bibliogràfiques sobre l'estratègia de la transversalitat de gènere

Ajuntament de Barcelona (2018): Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona.

Consultar

Ajuntament de Barcelona (2021): La incorporació de la perspectiva de gènere en plans i programes, Quaderns Metodològics Feministes, núm. 5. Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps.

Consultar

Ajuntament de Terrassa (2019): Guia per incorporar la interseccionalitat a les polítiques locals.

Consultar

ALFAMA, Eva i CRUELLS, Marta (2010): Procés de transversalització de la perspectiva de gènere L’experiència de l’Ajuntament de Terrassa.

Consultar

ALFAMA, Eva (2012): “Les polítiques municipals de gènere”, a Col·leccions Ciutats i Persones, Articles feministes nº 12. Institut de Ciències Polítiques i Socials.

Consultar

ALFAMA, Eva (2015): “Género, poder y Administraciones públicas: sobre la (im)posibilidad del cambio hacia una mayor igualdad. Una revisión de la literatura”, Revista Española de Ciencia Política, n 39, noviembre 2015, pp. 263-287.

Consultar

ALFAMA, Eva, CRUELLS, Marta, i DE LA FUENTE, Maria (2014):"¿Qué ha cambiado con esta crisis? La transversalidad de género en la encrucijada", Investigaciones feministas, Nº. 5, pp. 69-95.

Consultar

ALONSO, Alba (2015): El "mainstreaming" de género en España: hacia un compromiso transversal con la igualdad, València, Tirant lo Blanch.

Consultar

ALONSO, Alba (2010): Las políticas de igualdad en España: construyendo el liderazgo del nivel subnacional.

Consultar

AWID Women’s Rights and Economic Change (2004): Intersectionality: A tool for intersectionality, a tool for gender and economic justice», Women’s Rights and Economic Change, núm. 9. Association for Women’s Rights in Development.

Consultar

BUSTELO, Maria y ESPINOSA-FAJARDO, Julia. (2019): “¿Cómo evaluamos el éxito de las políticas de igualdad de género? Criterios y herramientas meto­dológicas”. Revista Española de Ciencia Política. Núm. 49. Marzo 2019, pp. 151-172.

Consultar

COMISSIÓ EUROPEA (1997): A guide to gender impact assessment.

Consultar

DE LA FUENTE, Maria; GELAMBÍ, Mònica; RIFÀ, Roser; FREIXANET, Maria (2009) “Fòrum de Polítiques Públiques sobre Mainstreaming de Gènere”. Materials CiP. Informes s/n. Recerca 2008-2009. Barcelona: ICPS.

Consultar

ECOSOC (1997): Resolution mainstreaming the gender perspective into all policies and programmes in the United Nations System (A/52/3, 18 September 1997). Nova York: Nacions Unides.

Consultar

EIGE European Institute for Gender Equality (2020): Gender evaluation. Vilnius: EIGE.

Consultar

EIGE European Institute for Gender Equality (2017): Gender impact assessment. Gender mainstreaming toolkit. Vilnius: EIGE.

Consultar

FREIXANET, Maria. (coord.) et al. (2021): “Mirar enrere per mirar endavant. Eines municipals per a una política pública feminista”. Seminari Ciutats i Persones 2021. Barcelona: ICPS/DIBA.

Consultar

FORGENDER SEAL. Distintiu per la Igualtat de Gènere. SG CITY 50-50.

Consultar

FUNDACIÓN MUJERES (2007): Protocolo de Implantación de Mainstreaming de Género. Fundación Mujeres.

Consultar

GELAMBÍ, Mònica (2022) “Les polítiques de gènere en àmbit local”. Revista estudis autonòmics i Federals. REAF-JSG, 36, desembre 2022.

Consultar

GELAMBÍ, Mònica (2020). Propostes i exemples per introduir la perspectiva de gènere a l’administració local. Consell Comarcal de lʼAlt Urgell.

Consultar

GELAMBÍ, Mònica (2016): Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en l’àmbit municipal, Barcelona, Diputació de Barcelona.

Consultar

GELAMBÍ, Mònica (2015): “La gestión transversal de género en momentos de crisis. Análisis de los municipios catalanes”,Gestión y Análisis de Políticas Públicas, nueva época, nº 14 julio-diciembre 2015.

Consultar

GELAMBÍ, Mònica (2005) “Les polítiques de gènere als ajuntaments catalans: un procés en construcció”. Working Papers núm 243. Barcelona: ICPS.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2019): Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya. 2019-2022. ICD. Generalitat de Catalunya.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2018): Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics. Barcelona: Direcció General de Contractació Pública i Institut Català de les Dones.

Consultar

ICD Institut Català de les Dones (2019): Informe d’execució anual de la transversalitat de la perspectiva de gènere 2019. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Consultar

ICD Institut Català de les Dones (2006): Pressupostos de gènere. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Consultar

ICD Institut Català de les Dones (2005): Informes d’impacte de gènere. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Consultar

JÄMSTOD (2007): Gender Mainstreaming Manual. A book of practical methods from Support Committee. Swedish Gender Mainstreaming Support Committee; Estocolmo, 2007

Consultar

LOMBARDO, Emanuela y LEÓN, Marga (2015): Políticas de igualdad de género y sociales en España: origen, desarrollo y desmantelamiento en un contexto de crisis económica.

Consultar

MACIAS, Marta, CUENTAS, Sara i PINO, Esther (2018): Guia per elaborar un pla de polítiques d’igualtat de gènere de les administracions locals. Associació Catalana de municipis.

Consultar

OCDE (2018): Toolkit for mainstreaming and implementing gender equality implementing the 2015 OECD Recommendation on gender equality in public life. París: OECD.

Consultar

ONU Organització de les Nacions Unides (1995): Plataforma d’Acció de Beijing. Quarta Conferència Mundial de les Dones. Nova York: Nacions Unides.

Consultar

OTERO-HERMIDA, Paula i BOUZAS, Ramón (2019): “Gender mainstreaming in Spain: policy instruments, influencing factors, and the role of local government”,Local Government Studies, 46:6,pp.865-887.

Consultar

PALEO, Natalia (2015): Las políticas municipales de género. Nivel de desarrollo y variables explicativas en el caso gallego. Tesis doctoral. Universidad de Santiago de Compostela.

Consultar

WOODWARD, Alison (2003): «European gender mainstreaming: Promises and pitfalls of transformative policy».Review of Policy Research, 20 (1): 65-88.

Consultar
Si tens altres referències que consideres que poden nodrir aquest llistat, ens pots escriure i treballarem en la millora a con.icps@diba.cat. Moltes gràcies per utilitzar aquesta Eina, i esperem que t’hagi estat d’utilitat!
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant acceptes la seva utilització. +Info
Programador web girona freelance