Qüestionari Àrea de Comunicació i Vida digital

Preguntes per facilitar la introducció de la perspectiva de gènere en la propia acció política

Per saber si estàs incorporant perspectiva de gènere en les polítiques que estàs desenvolupant et convidem a respondre les següents preguntes. Si tens respostes afirmatives significa que hi poses mirada de gènere. Les respostes negatives són les que et poden servir per valorar quina informació no estàs tenint en compte i si la pots incorporar.

Evidentment, la situació no serà igual per a municipis petits que grans, i caldrà ajustar les teves accions a les teves responsabilitats competencials, però plantejar-te aquesta mena de preguntes són les que et doten d'ulleres violetes. Esperem que et siguin útils!

Preguntes que et proposem:

Sabies que la Llei d'Igualtat, Llei 17/2015, estableix obligacions específiques en la teva àrea?

No

Treballes amb dades desagregades per sexe per dissenyar la política o acció que tires endavant?

No

Treballes amb dades (desagregades per sexe) que tinguin en compte altres vectors de desigualtat que puguin ser rellevants en la teva política pública com ara l’edat, l’origen i llengua o la discapacitat (interseccionalitat)?

No

Sabies que sexe, gènere i identitat de gènere no són conceptes equivalents o sinònims?

No

Utilitzes un llenguatge escrit i gràfic no sexista en les teves comunicacions? (tant en la comunicació formal, com ara cartells o díptics, com informal, com ara e-mails o xarxes)

No

Tens present que aquesta mirada l’han d’implementar també els serveis subcontractats per la teva àrea?

No

En l’elaboració de les teves polítiques i accions comunicatives, tens en compte si dones la mateixa visibilitat als homes i a les dones de la ciutat?

No

En la teva comunicació institucional, tens en compte si dones la mateixa visibilitat als homes i a les dones que representen l’Ajuntament (persones amb responsabilitats polítiques i tècniques)?

No

Has reflexionat sobre el pes que tenen els estereotips de gènere en la societat i el poderós paper reproductor que hi acostuma a tenir l’àmbit de la comunicació?

No

Has reflexionat sobre els valors que transmets en els teus missatges (publicacions oficials, Twitter, revistes, premsa local, etc.)? La llei estableix que les comunicacions dels ens locals han de garantir continguts no sexistes, contraris a la violència masclista, que fugin dels estereotips de gènere, etc.

No

Has tingut en compte la necessitat d'utilitzar una imatge no sexista, alhora que representativa de la diversitat existent en la societat? Per exemple, l’aposta per visibilitzar cossos no normatius i oferir una imatge plural de la població.

No

En la teva comunicació, has pensat quin valor dones al treball de cura i a la vida quotidiana?

No

Al plantejar continguts, tens present que la tendència històricament heretada és a la infrarepresentació de les dones? Per exemple, has tingut en compte situar dones com a protagonistes, en qualitat d’expertes, com a creadores d’opinió, com a persones de referència del municipi i com a creadores de contingut?

No

Al plantejar continguts, tens present la necessitat de promoure el desenvolupament d’un esperit crític ciutadà en relació amb els biaixos sexistes?

No

Has analitzat quina publicitat mantens en els canals públics oficials i has analitzat de quina manera s’hi tracta a les dones? Potser és necessari establir límits i directrius.

No

Has analitzat quina publicitat privada impregna el teu municipi i de quina manera s’hi tracta a les dones? Potser és necessari establir límits i directrius.

No

Has treballat, juntament amb l’àrea d’educació, algun projecte, idea o programa relacionat amb la vida digital i la gent jove, pensat per a dotar-los d’eines contra el sexisme, la hipersexualització i la prevenció de la violència masclista?

No

Tens en marxa alguna política de prevenció, sensibilització i atenció específica a les violències masclistes que es produeixen a través de la vida digital?

No

Coneixes l’impacte diferencial de la bretxa digital entre dones i homes i entre les mateixes dones, com per exemple, dones migrades o dones grans?

No

Has tingut en compte que moltes vegades homes i dones tenen diferent accés als recursos i això pot crear exclusions específiques? Per exemple, desigual accés a un ordinador o mòbil amb internet.

No

Has pensat en assegurar a tothom la mateixa accessibilitat als serveis que gestiona la teva àrea? (accessibilitat que tingui en compte la perspectiva de gènere en els usos del temps, els preus, la bretxa digital i la bretxa burocràtica, entre d’altres). Per exemple, quan obrim un nou canal de comunicació entre la ciutadania i l’Ajuntament.

No

Podries anomenar alguna política o acció de la teva àrea que consideris implicada en la promoció de la igualtat, per l’eliminació de discriminacions o desigualtats per raó de sexe o gènere, o que treballi per desactivar estereotips sexistes?

No

Coneixes els recursos (guies i eines) i els finançaments que existeixen per ajudar als ajuntaments a implementar la transversalitat de gènere? A la pàgina que dediquem a la teva Àrea d'acció política hi trobaràs enllaços a recursos d'interès.

No

Tens referències d’altres Ajuntaments que et semblin bones pràctiques de polítiques de comunicació amb perspectiva de gènere que puguis incorporar?

No
Generar resultats
Imprimir

Treballes a l'administració?

Aquesta informació ens serveix per a informar de millores en l’Eina, i també per a poder elaborar recerca acadèmica sobre l’estat de la transversalitat de gènere. Tot ús de les respostes serà sempre completament anònima. [ Protecció de dades ]