Qüestionari Àrea de Cultura

Preguntes per facilitar la introducció de la perspectiva de gènere en la propia acció política

Per saber si estàs incorporant perspectiva de gènere en les polítiques que estàs desenvolupant et convidem a respondre les següents preguntes. Si tens respostes afirmatives significa que hi poses mirada de gènere. Les respostes negatives són les que et poden servir per valorar quina informació no estàs tenint en compte i si la pots incorporar.

Evidentment, la situació no serà igual per a municipis petits que grans, i caldrà ajustar les teves accions a les teves responsabilitats competencials, però plantejar-te aquesta mena de preguntes són les que et doten d'ulleres violetes. Esperem que et siguin útils!

Preguntes que et proposem:

Sabies que la Llei d'Igualtat, Llei 17/2015, estableix obligacions específiques en la teva àrea?

No

Treballes amb dades desagregades per sexe per dissenyar la política o acció que tires endavant?

No

Treballes amb dades (desagregades per sexe) que tinguin en compte altres vectors de desigualtat que puguin ser rellevants en la teva política pública, com ara l’edat, la llengua o els recursos econòmics? Dades que et permetin una mirada interseccional.

No

Sabies que sexe, gènere i identitat de gènere no són conceptes equivalents o sinònims?

No

Tens en compte l’impacte dels estereotips de gènere i dels prejudicis de gènere en relació a la vida cultural del teu municipi?

No

Has reflexionat sobre si els elements més simbòlics, tan tradicionals com actuals, de la cultura popular al teu municipi, transmeten un o altre missatge en clau de gènere? (Pot ser un missatge d'igualtat, de major importància d'allò que fan els homes, de valor estètic estereotipat envers les dones, etc).

No

Has tingut en compte que la cultura la composen les diverses comunitats culturals que conviuen al teu municipi, cadascuna amb la seva socialització de gènere i els seus estereotips de gènere associats?

No

Has reflexionat sobre fins a quin punt la política cultural educa, i sobre la importància de cultivar valors no sexistes i no androcèntrics?

No

Has valorat si s'està donant el mateix protagonisme a l'art i producció cultural creada per dones i per homes?

No

Has pensat que la programació cultural pot ajudar a atorgar reconeixement i protagonisme a una pluralitat de dones? Per exemple, dones de determinada edat, o de múltiples procedències.

No

Has analitzat, de la programació cultural en marxa, el percentatge d'homes i dones que ocupen els diferents rols (per exemple, direcció, guió, protagonistes, responsabilitats tècniques, etc.)? Si existeix o no segregació.

No

T'has plantejat, en el teu àmbit de responsabilitat, que les dones tenen més dificultats per ser contractades com a alts càrrecs en la gestió cultural?

No

Has tingut en compte que les dones també són i han estat protagonistes de la història del teu territori (recuperació de la memòria històrica local)?

No

Has pensat en revisar com es visibilitzen les dones en la simbologia del teu municipi? Plaques i escultures, noms d'equipaments o carrers, temàtica d'exposicions o espectacles, proposta de coneixement per a les escoles, etc.

No

Has pensat en vetllar per la paritat entre homes i dones en els jurats, per exemple en premis, distincions, beques o concursos?

No

T'has plantejat si existeix un cert equilibri d'homes i dones en la composició dels òrgans participatius que utilitzes? Per exemple, la comissió que decideix els concerts de la festa major.

No

Has considerat, en algun moment del disseny de les teves polítiques, incorporar aportacions d’entitats de dones o feministes i/o expertesa en clau de gènere?

No

Podries anomenar alguna política o acció de la teva àrea que consideris implicada en la promoció de la igualtat, per l’eliminació de discriminacions o desigualtats per raó de sexe o gènere, o que treballi per desactivar estereotips sexistes?

No

Tens present que aquesta mirada l’han d’implementar també els serveis subcontractats per la teva àrea?

No

Has tingut en compte assegurar a tothom la mateixa accessibilitat a les activitats proposades i/o serveis prestats? (accessibilitat que tingui en compte la perspectiva de gènere en els usos del temps, els preus, la bretxa digital i burocràtica, la sensació de seguretat i ubicació)

No

Has pensat sobre els horaris i els espais de la programació cultural del municipi en relació a la conciliació i les responsabilitats de cures? Per exemple, diversificant horaris, programant activitats on s'hi pot assistir amb criatures, adaptant espais, oferint canguratge públic, etc.

No

Tens present que en les activitats que organitzes i en els espais culturals del municipi s'hi poden produir comportaments sexistes?

No

Has previst la presència de punts liles en activitats culturals i d’oci on s’hi produeix acumulació de persones?

No

Utilitzes un llenguatge escrit i gràfic no sexista en les teves comunicacions? (tant en la comunicació formal, com ara cartells o díptics, com informal, com ara e-mails o xarxes)

No

Coneixes els recursos (guies i eines) i els finançaments que existeixen per ajudar als ajuntaments a implementar la transversalitat de gènere? A la pàgina que dediquem a la teva Àrea d'acció política hi trobaràs enllaços a recursos d'interès.

No

Tens referències d’altres ajuntaments que et semblin bones pràctiques de polítiques culturals amb perspectiva de gènere que puguis incorporar?

No
Generar resultats
Imprimir

Treballes a l'administració?

Aquesta informació ens serveix per a informar de millores en l’Eina, i també per a poder elaborar recerca acadèmica sobre l’estat de la transversalitat de gènere. Tot ús de les respostes serà sempre completament anònima. [ Protecció de dades ]