Qüestionari Àrea de Participació

Preguntes per facilitar la introducció de la perspectiva de gènere en la propia acció política

Per saber si estàs incorporant perspectiva de gènere en les polítiques que estàs desenvolupant et convidem a respondre les següents preguntes. Si tens respostes afirmatives significa que hi poses mirada de gènere. Les respostes negatives són les que et poden servir per valorar quina informació no estàs tenint en compte i si la pots incorporar.

Evidentment, la situació no serà igual per a municipis petits que grans, i caldrà ajustar les teves accions a les teves responsabilitats competencials, però plantejar-te aquesta mena de preguntes són les que et doten d'ulleres violetes. Esperem que et siguin útils!

Preguntes que et proposem:

Sabies que la Llei d'Igualtat, Llei 17/2015, estableix obligacions específiques en la teva àrea?

No

Treballes amb dades desagregades per sexe per dissenyar la política o acció que tires endavant?

No

Treballes amb dades (desagregades per sexe) que tinguin en compte altres vectors de desigualtat que puguin ser rellevants en la teva política pública, com pot ser l’idioma, la discapacitat o els recursos econòmics (interseccionalitat)?

No

Sabies que sexe, gènere i identitat de gènere no són conceptes equivalents o sinònims?

No

Has tingut oportunitat de reflexionar sobre el pes que tenen els estereotips de gènere en la societat que conviu en el teu municipi, i t’has preguntat com afecten a l’hora de participar social i políticament?

No

Tens mecanismes suficients per conèixer l’opinió de les dones sobre elements bàsics del teu poble o ciutat?

No

Has tingut en compte el principi i necessitat de presència equilibrada de dones i homes en el repartiment del poder polític?

No

Has treballat el foment de la participació de les dones en àrees d’acció política o càrrecs en què són habitualment poc presents?

No

Has reflexionat sobre la importància que hi hagi una participació equilibrada per sexes en els processos participatius o consultes?

No

Has tingut en compte que els horaris, els espais i la metodologia que utilitzis (presencial o virtual) poden influir en la participació dels homes i de les dones?

No

Has tingut en compte que les responsabilitats de cura poden influir en les possibilitats de participació, i que aquesta encara és assumida de forma desproporcionada per les dones? (tant la cura de gent gran com d’infants com de situacions de dependència diverses)

No

Has tingut en compte que, donada l’escassetat de temps de què disposa la ciutadania i específicament les dones, aquestes possiblement no participaran si no hi veuen una alta utilitat i aplicabilitat del resultat?

No

Has valorat si hi ha metodologies de participació que convoquen més dones que no pas d'altres? (El treball en grup petit, el vocabulari directe, el control del temps, l’evitar monopolis de la paraula, etc).

No

Has tingut en compte l’impacte diferencial de la bretxa digital entre dones i homes i entre les mateixes dones, com per exemple, dones migrades o dones grans?

No

Analitzes qui s’ha quedat “fora” o qui no ha tingut veu al fer balanç d’un espai o procés participatiu? De fet, homes i dones tampoc són col·lectius homogenis i les experiències són diferents tenint en compte la seva edat, origen, situació econòmica, situació familiar, etc.

No

Has tingut en compte que les entitats del territori, segons les seves pròpies característiques i organització interna, poden influir en si participen i com participen els homes i les dones del municipi?

No

Has reflexionat sobre quins valors impulsen les entitats més actives al teu municipi?

No

Has previst estratègies, al plantejar dinàmiques de participació, per evitar que s’hi reprodueixin dinàmiques i jerarquies de gènere? (Per exemple, que allò que diuen els homes es consideri més important que el que diuen les dones, que ocupin el gruix del temps de paraula o que el que diuen sigui el que queda com a conclusió…)

No

T’has plantejat si pot ser oportú realitzar un procés participatiu amb la participació exclusiva de dones per conèixer la seva experiència o visió d’una problemàtica concreta?

No

Has reflexionat sobre si les temàtiques que tenen a veure amb la vida quotidiana – com l’entorn de les escoles, la neteja dels parcs, la pacificació dels carrers, o els sistemes públics d’atenció a la gent gran – formen part de l’agenda política sobre la que pot participar i influir la ciutadania?

No

Existeix un Consell de Dones al municipi i les seves aportacions tenen pes sobre les decisions públiques?

No

Tens prevista alguna estratègia per enfortir el teixit associatiu de dones i l’associacionisme en defensa dels drets de les dones? (suport tècnic, ajuts…)

No

Has tingut en compte la importància de potenciar els lideratges socials femenins que puguin emergir de la teva ciutadania?

No

Tens present que en les activitats que organitzes es poden produir comportaments sexistes?

No

Has pensat en assegurar a tothom la mateixa accessibilitat a les activitats proposades i/o serveis prestats? (accessibilitat que tingui en compte la perspectiva de gènere en els usos del temps, els preus, la bretxa digital o burocràtica, la sensació de seguretat i la ubicació).

No

Podries anomenar alguna política o acció de la teva àrea que consideris implicada en la promoció de la igualtat, per l’eliminació de discriminacions o desigualtats per raó de sexe o gènere, o que treballi per desactivar estereotips sexistes?

No

Tens present que aquesta mirada l’han d’implementar també els serveis subcontractats per la teva àrea?

No

Utilitzes un llenguatge escrit i gràfic no sexista en les teves comunicacions? (tant en la comunicació formal, com ara cartells o díptics, com informal, com ara e-mails o xarxes)

No

Coneixes els recursos (guies i eines) i els finançaments que existeixen per ajudar als ajuntaments a implementar la transversalitat de gènere? A la pàgina que dediquem a la teva Àrea d'acció política hi trobaràs enllaços a recursos d'interès.

No

Tens referències d’altres Ajuntaments que et semblin bones pràctiques de polítiques participatives amb perspectiva de gènere que puguis incorporar?

No
Generar resultats
Imprimir

Treballes a l'administració?

Aquesta informació ens serveix per a informar de millores en l’Eina, i també per a poder elaborar recerca acadèmica sobre l’estat de la transversalitat de gènere. Tot ús de les respostes serà sempre completament anònima. [ Protecció de dades ]