Qüestionari Àrea de Salut

Preguntes per facilitar la introducció de la perspectiva de gènere en la propia acció política

Per saber si estàs incorporant perspectiva de gènere en les polítiques que estàs desenvolupant et convidem a respondre les següents preguntes. Si tens respostes afirmatives significa que hi poses mirada de gènere. Les respostes negatives són les que et poden servir per valorar quina informació no estàs tenint en compte i si la pots incorporar.

Evidentment, la situació no serà igual per a municipis petits que grans, i caldrà ajustar les teves accions a les teves responsabilitats competencials, però plantejar-te aquesta mena de preguntes són les que et doten d'ulleres violetes. Esperem que et siguin útils!

Preguntes que et proposem:

Sabies que la Llei d'Igualtat, Llei 17/2015, estableix obligacions específiques en la teva àrea?

No

Treballes amb dades desagregades per sexe per dissenyar la política o acció que tires endavant?

No

Treballes amb dades (desagregades per sexe) que tinguin en compte altres vectors de desigualtat que puguin ser rellevants en la teva política pública, com ara l’edat o l’idioma (interseccionalitat)?

No

Has tingut en compte que existeixen diferències biològiques entre homes i dones rellevants en matèria de salut? (per exemple, els símptomes de l’infart femení són diferents a les de l’infart masculí)

No

Has tingut en compte que existeixen desigualtats socials entre homes i dones que afecten a la salut? Per exemple, l'estrès femení com a conseqüència de la doble presència de les dones, doncs són moltes les dones que a més a més de treballar remuneradament són les principals responsables de la cura.

No

Al programar una campanya o establir un servei, penses en les diferències existents en la salut dels homes i de les dones? Per exemple, les dones pateixen més malalties del sistema nerviós i els homes més obesitat. O per exemple, l’ús herbicides (químics) poden tenir un major impacte en els cossos de les dones per temes hormonals.

No

Sabies que sexe, gènere i identitat de gènere no són conceptes equivalents o sinònims?

No

Sabies que la recerca mèdica arrossega un biaix androcèntric (s'ha pres l'home com a mesura)? Durant dècades les dones no eren incloses en assajos clínics i això comportava un desconeixement de les malalties en les dones, i persisteix la infrarepresentació. Per exemple, les malalties cardiovasculars en les dones continuen sent poc estudiades.

No

A l'hora de divulgar o comunicar sobre prevenció o detecció de certes malalties, tens present la necessitat d'explicitar tant els símptomes i efectes sobre els cossos masculins com femenins?

No

Has reflexionat sobre el fet que molts aspectes sobre la salut específicament femenina es desconeixen? Per exemple, la desinformació sobre l’endometriosi, sobre la menopausa, etc.

No

Sabies que l’atenció mèdica també pot reproduir biaixos de gènere? Per exemple, fins no fa gaire en la vacunació del papil·loma es vacunava només les dones per evitar el càncer cervical quan el principal transmissor del virus és l’home.

No

Has tingut oportunitat de reflexionar sobre l’impacte que tenen els estereotips de gènere en el teu àmbit d’actuació? (per exemple, la creença de que les noies són les úniques responsables de la seva salut sexual o la de que els nois són impulsius i irrefrenables)

No

Sabies que el gènere i els seus estereotips associats tenen un impacte molt rellevant en els malestars que moltes noies senten envers el propi cos? Per exemple, l’anorèxia.

No

Sabies que els estereotips de gènere poden dur alguns homes a no demanar assistència mèdica quan la necessiten (mite de l’home autosuficient), i que els mateixos estereotips poden dur a que l’ajuda que demanen les dones pugui ser menys atesa (mite de la dona histèrica)?

No

Has tingut en compte la importància d’assegurar, a les escoles i instituts del teu municipi, la implantació d’una educació sobre sexualitat, dret al propi cos i reproducció que afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva i saludable?

No

Has valorat si la teva àrea reparteix suficient informació entre la població general en favor de la salut sexual i reproductiva?

No

Has reflexionat sobre si les propostes, campanyes o activitats que realitzes donen per fet els rols tradicionals de gènere? Per exemple, la heterosexualitat en les relacions sexuals, o per exemple, el fet d’interpel·lar exclusivament en les mares quan es parla de la salut de les criatures.

No

Has tingut en compte que els espais de salut municipals o dels que l’ajuntament participa poden ser claus per identificar situacions de violència masclista?

No

Has previst o implementat alguna mesura buscant facilitar la detecció i derivació de la violència masclista? Per exemple, un protocol perquè les persones adultes en determinades ocasions entrin soles a la consulta, juntament amb una capacitació del personal mèdic, per permetre que el personal sanitari pugui escoltar i derivar a una víctima de violència masclista que, d’entrar acompanyada amb l’agressor, no parlaria.

No

Has valorat la possibilitat d’establir mesures per a prevenir i detectar violències masclistes específiques que impacten contra els cossos i la salut de les dones i nenes? Per exemple, un protocol en relació a la mutilació genital femenina.

No

Podries anomenar alguna política o acció de la teva àrea que consideris implicada en la promoció de la igualtat, per l’eliminació de discriminacions o desigualtats per raó de sexe o gènere, o que treballi per desactivar estereotips sexistes?

No

Has tingut en compte la importància que té per a la teva àrea l’existència de zones verdes i carrers peatonalitzats o pacificats que permetin la vida al carrer, l’esport i el caminar, amb espai i seguretat per a infants i grans? Les qüestions relatives a l’espai públic no són neutres al gènere i són clau per a la salut.

No

Sabies que les dones practiquen menys activitat esportiva que els homes i això influeix en la seva salut?

No

Has tingut en compte la importància del cicle de vida en la salut de les dones (menstruació, menopausa)?

No

Tens informació o has reflexionat sobre quin grau d’implicació en la cura de l’entorn, el reciclatge, la reutilització i l’aprofitament tenen les dones i els homes del teu municipi a l’hora de pensar campanyes i actuacions?

No

Has tingut en compte assegurar a tothom la mateixa accessibilitat a les activitats proposades i/o serveis prestats? (accessibilitat que tingui en compte la perspectiva de gènere en els usos del temps, els preus, burocràcia, bretxa digital, la sensació de seguretat i la ubicació).

No

Utilitzes un llenguatge escrit i gràfic no sexista en les teves comunicacions? (tant en la comunicació formal, com ara cartells o díptics, com informal, com ara e-mails o xarxes)

No

Tens present que aquesta mirada l’han d’implementar també els serveis subcontractats per la teva àrea?

No

Has considerat, en algun moment del disseny de les teves polítiques, incorporar aportacions d’entitats de dones o feministes i/o expertesa en clau de gènere? És de gran utilitat per la detecció de possibles biaixos.

No

Coneixes els recursos (guies i eines) i els finançaments que existeixen per ajudar als ajuntaments a implementar la transversalitat de gènere? A la pàgina que dediquem a la teva Àrea d'acció política hi trobaràs enllaços a recursos d'interès.

No

Tens referències d’altres Ajuntaments que et semblin bones pràctiques de polítiques amb perspectiva de gènere que puguis incorporar?

No
Generar resultats
Imprimir

Treballes a l'administració?

Aquesta informació ens serveix per a informar de millores en l’Eina, i també per a poder elaborar recerca acadèmica sobre l’estat de la transversalitat de gènere. Tot ús de les respostes serà sempre completament anònima. [ Protecció de dades ]