Qüestionari Àrea de Seguretat i Policia Local

Preguntes per facilitar la introducció de la perspectiva de gènere en la propia acció política

Per saber si estàs incorporant perspectiva de gènere en les polítiques que estàs desenvolupant et convidem a respondre les següents preguntes. Si tens respostes afirmatives significa que hi poses mirada de gènere. Les respostes negatives són les que et poden servir per valorar quina informació no estàs tenint en compte i si la pots incorporar.

Evidentment, la situació no serà igual per a municipis petits que grans, i caldrà ajustar les teves accions a les teves responsabilitats competencials, però plantejar-te aquesta mena de preguntes són les que et doten d'ulleres violetes. Esperem que et siguin útils!

Preguntes que et proposem:

Sabies que la Llei d'Igualtat, Llei 17/2015, estableix obligacions específiques en la teva àrea?

No

Treballes amb dades desagregades per sexe per dissenyar la política o acció que tires endavant?

No

Treballes amb dades (desagregades per sexe) que tinguin en compte altres vectors de desigualtat que puguin ser rellevants en la teva política pública (interseccionalitat)? Per exemple, disposar o no d’una llar (classe social) serà clau en matèria de seguretat.

No

Has tingut en compte el pes que tenen els estereotips de gènere i els prejudicis relacionats amb el sexe i amb el gènere en el teu àmbit?

No

Sabies que sexe, gènere i identitat de gènere no són conceptes equivalents o sinònims?

No

Sabies que la sensació d’(in)seguretat dels homes i de les dones és diferent i pot influir en les seves decisions?

No

Has tingut en compte que els homes i les dones són víctimes de delictes diferents (homes més delictes contra la propietat i dones més delictes sexuals, per exemple)?

No

Tens present que es produeixen limitacions en l'utilització de l’espai públic en la seva vida quotidiana per part de les dones, que tenen a veure amb la sensació d’(in)seguretat existent? Per exemple, evitant carrers poc il·luminats quan és de nit.

No

Has valorat si hi ha necessitat de millorar la percepció de seguretat en els espais públics del municipi? Es poden buscar mesures per garantir la visibilitat, la correcta il·luminació i l'alternativa de recorreguts, o mesures per diversificar els usos i les activitats, fomentant la vida al carrer i el contacte veïnal i intergeneracional...

No

Tens present que la participació de les dones del municipi et podria ajudar a detectar elements d’inseguretat? (Per exemple, a través d’enquestes, entrevistes o marxes exploratòries).

No

Has valorat el paper del transport públic com a element de seguretat per a les dones, i la possibilitat d’establir certs recursos puntuals, como per exemple la parada a demanda al servei de bus nit (que es pugui parar entre dues parades oficials demanant-li a la persona conductora)?

No

Has tingut en compte l’existència de diferències de gènere en les campanyes de prevenció i actuació davant del consum de drogues i altres substàncies?

No

Has tingut en compte la importància de projectar campanyes contra la violència sexual que no reprodueixin estereotips de gènere? (per exemple, campanyes adreçades a qui realitza l’agressió sexual i no només a les víctimes)

No

Has dut a terme algun treball específic amb homes del municipi de conscienciació sobre la violència sexual i sobre el valuós paper de fre que ells hi poden exercir?

No

Has valorat els beneficis que comporta l’increment del número de dones dins els cossos policials? (els equips mixtes afavoreixen una percepció positiva de la policia de proximitat)

No

Has estudiat si necessites realitzar alguna reserva de places per a dones per equilibrar la presència de dones i homes en els cossos policials?

No

Tens present que per treballar de forma adequada l’atenció policial a les agressions sexuals i a tota forma de violència masclista és necessària formació específica?

No

Has valorat la importància d’oferir formació a les persones propietàries d’espais d’oci privat en relació a com prevenir i actuar davant situacions d’agressió sexual, intimidació o altres formes de violència masclista? Existeixen protocols de referència.

No

En l’atenció que realitzes a dones víctimes de violència masclista, tens en compte els següents principis? De no-resolució (eliminar la culpabilització tant de les dones com de les professionals i comprendre el procés d’acompanyament a la recuperació i reparació més enllà dels paràmetres d’èxit o fracàs), de confidencialitat, de diligència, de gestió de la complexitat i d’interseccionalitat.

No

En la implementació de la teva política habitual, tens en compte si els homes i les dones perceben de la mateixa manera el teu servei?

No

Podries anomenar alguna política o acció de la teva àrea que consideris implicada en la promoció de la igualtat, per l’eliminació de discriminacions o desigualtats per raó de sexe o gènere, o que treballi per desactivar estereotips sexistes?

No

Utilitzes un llenguatge escrit i gràfic no sexista en les teves comunicacions? (tant en la comunicació formal, com ara cartells o díptics, com informal, com ara e-mails o xarxes)

No

Coneixes els recursos (guies i eines) i els finançaments que existeixen per ajudar als ajuntaments a implementar la transversalitat de gènere? A la pàgina que dediquem a la teva Àrea d'acció política hi trobaràs enllaços a recursos d'interès.

No

Tens referències d’altres Ajuntaments que et semblin bones pràctiques de polítiques amb perspectiva de gènere que puguis incorporar?

No
Generar resultats
Imprimir

Treballes a l'administració?

Aquesta informació ens serveix per a informar de millores en l’Eina, i també per a poder elaborar recerca acadèmica sobre l’estat de la transversalitat de gènere. Tot ús de les respostes serà sempre completament anònima. [ Protecció de dades ]