Qüestionari Àrea de Serveis Socials

Preguntes per facilitar la introducció de la perspectiva de gènere en la propia acció política

Per saber si estàs incorporant perspectiva de gènere en les polítiques que estàs desenvolupant et convidem a respondre les següents preguntes. Si tens respostes afirmatives significa que hi poses mirada de gènere. Les respostes negatives són les que et poden servir per valorar quina informació no estàs tenint en compte i si la pots incorporar.

Evidentment, la situació no serà igual per a municipis petits que grans, i caldrà ajustar les teves accions a les teves responsabilitats competencials, però plantejar-te aquesta mena de preguntes són les que et doten d'ulleres violetes. Esperem que et siguin útils!

Preguntes que et proposem:

Sabies que la Llei d'Igualtat, Llei 17/2015, estableix obligacions específiques en la teva àrea?

No

Treballes amb dades desagregades per sexe per dissenyar la política o acció que tires endavant?

No

Treballes amb dades (desagregades per sexe) que tinguin en compte altres vectors de desigualtat que puguin ser rellevants en la teva política pública com ara l’edat, l’origen i la llengua, la discapacitat o la classe social (interseccionalitat)?

No

Has tingut oportunitat anteriorment de reflexionar sobre el pes que tenen els estereotips de gènere i els prejudicis relacionats amb el sexe i amb el gènere específicament en el teu àmbit?

No

Sabies que sexe, gènere i identitat de gènere no són conceptes equivalents o sinònims?

No

Has tingut en compte que els col·lectius als que destines la teva política s’han de poder analitzar des de la perspectiva de gènere? (persones sense llar, persones nouvingudes, persones en risc de pobresa, etc.)

No

Has tingut en compte si els homes i les dones es veuran igualment beneficiats per la teva política, tenint en compte que no estan presents en els mateixos sectors, no participen en les mateixes activitats i moltes vegades no tenen les mateixes oportunitats o no realitzen les mateixes opcions?

No

Has treballat sobre les necessitats específiques de grups socials especialment invisibles, como ara les dones grans que viuen soles al teu municipi?

No

Has tingut en compte el pes de la socialització de gènere i que aquesta socialització canvia en els diferents territoris, cultures i moments històrics?

No

Tens present que les dones i noies del teu municipi que són d’origen migrat de vegades afronten alhora els prejudicis i estereotips de gènere de la nostra cultura i els de la cultura d’origen?

No

Quan dissenyes una política, acció o servei, tens present l’impacte que tindrà en la conciliació de les famílies?

No

Has valorat si l’acció política de la teva àrea pot contribuir al reconeixement i la valoració del treball de la llar i les cures?

No

Has tingut en compte la necessitat d’implicar els homes en les tasques i la gestió de la llar i les cures?

No

Has revisat si el teu municipi està dotat de suficients serveis de proximitat per facilitar l’exercici de les responsabilitats familiars de cures?

No

Has pensat sobre si la política de la teva àrea podria influir en la dignificació del treball de les persones que assumeixen responsabilitats de cura dins i/o fora de la seva família?

No

Has tingut en compte que les persones cuidadores, majoritàriament dones, necessiten projectes de suport públic que els donin suport i respir? (des de la cura de la primera infància a l’última vellesa)

No

Podries anomenar alguna política o acció de la teva àrea que consideris implicada en la promoció de la igualtat, per l’eliminació de discriminacions o desigualtats per raó de sexe o gènere, o que treballi per desactivar estereotips sexistes?

No

Tens present que aquesta mirada l’han d’implementar també els serveis subcontractats per la teva àrea?

No

Has considerat, en algun moment del disseny de les teves polítiques, incorporar aportacions d’entitats de dones o feministes i/o expertesa en clau de gènere? És de gran utilitat per la detecció de possibles biaixos.

No

Has tingut en compte de quina manera la violència masclista afecta les dones d’alguns dels col·lectius amb els que treballes?

No

(ve de l’anterior). Per exemple, has tingut en compte que les dones sense llar afronten riscos específics respecte als homes, com ara els relatius a la violència sexual?

No

Has tingut en compte que els vostres espais, serveis i projectes poden ser claus en la identificació de dones en situació de violència masclista? (Per exemple, és possible que una treballadora social sigui la única persona externa que està entrant en una llar on s’hi està produint violència masclista).

No

Saps si el personal de la teva àrea està format i té els recursos per detectar, atendre i derivar una situació de violència masclista?

No

Has tingut en compte que els formularis, contractes o sol·licituds que utilitzes poden reproduir la idea de l’home com a responsable públic/únic de la família? (per exemple, demanant només la firma de l’home quan es formalitza un contracte de lloguer social)

No

Has tingut en compte assegurar a tothom la mateixa accessibilitat a les activitats proposades i/o serveis prestats? (accessibilitat que tingui en compte la perspectiva de gènere en els usos del temps, els preus, la bretxa digital i burocràtica, la sensació de seguretat i ubicació)

No

Utilitzes un llenguatge escrit i gràfic no sexista en les teves comunicacions? (tant en la comunicació formal, com ara cartells o díptics, com informal, com ara e-mails o xarxes)

No

Coneixes els recursos (guies i eines) i els finançaments que existeixen per ajudar als ajuntaments a implementar la transversalitat de gènere? A la pàgina que dediquem a la teva Àrea d'acció política hi trobaràs enllaços a recursos d'interès.

No

Tens referències d’actuacions d’altres Ajuntaments que et semblin bones pràctiques amb perspectiva de gènere que puguis incorporar?

No
Generar resultats
Imprimir

Treballes a l'administració?

Aquesta informació ens serveix per a informar de millores en l’Eina, i també per a poder elaborar recerca acadèmica sobre l’estat de la transversalitat de gènere. Tot ús de les respostes serà sempre completament anònima. [ Protecció de dades ]