Qüestionari Àrea d'Educació

Preguntes per facilitar la introducció de la perspectiva de gènere en la propia acció política

Per saber si estàs incorporant perspectiva de gènere en les polítiques que estàs desenvolupant et convidem a respondre les següents preguntes. Si tens respostes afirmatives significa que hi poses mirada de gènere. Les respostes negatives són les que et poden servir per valorar quina informació no estàs tenint en compte i si la pots incorporar.

Evidentment, la situació no serà igual per a municipis petits que grans, i caldrà ajustar les teves accions a les teves responsabilitats competencials, però plantejar-te aquesta mena de preguntes són les que et doten d'ulleres violetes. Esperem que et siguin útils!

Preguntes que et proposem:

Sabies que la Llei d'Igualtat, Llei 17/2015, estableix obligacions específiques en la teva Àrea?

No

Treballes amb dades desagregades per sexe per dissenyar la política o acció que tires endavant?

No

Treballes amb dades (desagregades per sexe) que tinguin en compte altres vectors de desigualtat que puguin ser rellevants en la teva política pública, com ara l’edat, la llengua o els recursos econòmics? Dades que et permetin una mirada interseccional.

No

Sabies que sexe, gènere i identitat de gènere no són conceptes equivalents o sinònims?

No

Has tingut en compte que existeixen diferències de gènere que afecten l'àmbit educatiu i de lleure? Per exemple, la segregació per sexes dels estudis o que nois i noies participen en les diferents activitats en diferents percentatges.

No

Coneixes estratègies per pal·liar el pes que tenen els estereotips de gènere en el teu àmbit d’actuació? (per exemple, la creença de que les noies són les úniques responsables de la seva salut sexual o la de que els nois són impulsius i irrefrenables)

No

Treballes la coeducació en tots els teus projectes? Per exemple, el missatge de que no hi ha comportaments, espais, qualitats o jocs exclusius o propis de nens o de nenes.

No

Has tingut en compte el pes de la socialització de gènere i que aquesta socialització canvia en els diferents territoris, cultures i moments històrics? (per exemple, el que s'espera d'una noia adolescent a Catalunya és diferent del que s'espera d'una noia adolescent al Marroc)

No

Has pensat en incloure la coeducació i la perspectiva de gènere en els recursos que ofereixes i proposes a les escoles i instituts del teu municipi?

No

T'has plantejat la importància de que l'Ajuntament ofereixi formació en coeducació al personal docent i educador que treballa al municipi?

No

Has pensat en el paper que pot jugar el lleure educatiu en la promoció d’un joc i relacions igualitàries i la importància de que els seus projectes siguin coeducatius?

No

T'has plantejat que el disseny dels espais de joc poden influir en la jerarquia de gènere? Per exemple, els patis coeducatius com a alternativa.

No

Tens present la necessitat d'espais de socialització per a infants, joves i adults que permetin reforçar els vincles socials i compartir els coneixements relatius a la criança i la cura de persones des de la corresponsabilitat en el rebre i donar cura?

No

Tens present la importància d’assegurar la cobertura pública del tram educatiu 0-3 anys?

No

Sabies que és possible i necessari treballar la perspectiva de gènere en l'educació des de la petita infància i fins a l'educació en etapa adulta?

No

Tens present la importància de l’educació afectiva i sexual per a la construcció d’una sexualitat positiva i saludable, que respecti la diversitat, per a l’autoconeixement, per a la salut sexual i per a l’establiment de relacions igualitàries?

No

Consideres que la teva àrea està implicada en assegurar, a les escoles i instituts del teu municipi, la implantació d’una educació afectiva i sexual que afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva, lliure i saludable?

No

Has treballat algun projecte, idea o programa relacionat amb la vida digital, pensat per a dotar d’eines pel seu bon ús (en clau de gènere)? Contra dinàmiques de control i violència masclista per canals digitals, de mirada crítica envers la hiperexposició i hipersexualització, per reflexionar al voltant del que es rep i es comparteix, etc.

No

Has previst algun projecte de prevenció que mitigui l’impacte que pot tenir la pornografia hegemònica violenta en les creences dels nois, i que persegueixi separar la sexualitat i el plaer de la violència envers les dones?

No

Has pensat en dur a terme algun treball específic amb homes del municipi de conscienciació sobre la violència sexual i sobre el valuós paper de fre que ells hi poden exercir?

No

Has valorat si podries promocionar activitats que cultivin la llibertat d’homes/nois i dones/nenes respecte els estereotips i els rols tradicionals de gènere (masculinitats, diversitat d’expressió, relacions en grup d’iguals, etc.)?

No

T'has plantejat que nois i noies sovint no viuen certes problemàtiques de la mateixa manera? Per exemple, els transtorns alimentaris, la pressió estètica, el consum de drogues, etc.

No

Has valorat la necessitat d’implementar estratègies per donar veu a les noies? Per exemple, programar activitats que permetin donar protagonisme tant a noies com a nois o fer taules rodones amb participació d’ambdós sexes.

No

Consideres que els nens/nois/homes i les nenes/noies/dones es veuran igualment beneficiats per la teva política educativa, tenint en compte que sovint no estan presents en els mateixos sectors, no participen en les mateixes activitats i moltes vegades no tenen les mateixes oportunitats o realitzen les mateixes opcions?

No

Podries anomenar alguna política o acció de la teva Àrea que consideris implicada en la promoció de la igualtat, per l’eliminació de discriminacions o desigualtats per raó de sexe o gènere, o que treballi per desactivar estereotips sexistes?

No

Has tingut en compte que es poden produir comportaments sexistes en les activitats que realitzes i que has de tenir previst com gestionar-los?

No

Tens present la importància de no reforçar els rols tradicionals de gènere en les activitats que organitzes, ni donar per fet unes estructures familiars concretes?

No

Has tingut en compte la necessitat de que les activitats que es realitzen al municipi finançades amb diner públic no siguin reproductores de pràctiques sexistes?

No

Has pensat en assegurar a tothom la mateixa accessibilitat a les activitats proposades i/o serveis prestats? (accessibilitat que tingui en compte la perspectiva de gènere en els usos del temps, els preus, la bretxa digital o burocràtica, la sensació de seguretat i la ubicació).

No

Tens present que els espais, serveis i projectes educatius del municipi poden ser clau en la identificació de dones/noies i infància en situació de violència masclista, i que cal tenir un protocol per detectar-la, atendre-la i derivar-la?

No

Has considerat, en algun moment del disseny de les teves polítiques, incorporar aportacions d’entitats de dones o feministes i/o expertesa en clau de gènere?

No

Sabies que aquesta mirada l’han d’implementar també els serveis subcontractats per la teva àrea?

No

Utilitzes un llenguatge escrit i gràfic no sexista en les teves comunicacions? (tant en la comunicació formal, com ara cartells o díptics, com informal, com ara e-mails o xarxes)

No

Coneixes els recursos (guies i eines) i els finançaments que existeixen per ajudar als ajuntaments a implementar la transversalitat de gènere? A la pàgina que dediquem a la teva Àrea d'acció política hi trobaràs enllaços a recursos d'interès.

No

Tens referències d’altres ajuntaments que et semblin bones pràctiques de polítiques educatives amb perspectiva de gènere que puguis incorporar?

No
Generar resultats
Imprimir

Treballes a l'administració?

Aquesta informació ens serveix per a informar de millores en l’Eina, i també per a poder elaborar recerca acadèmica sobre l’estat de la transversalitat de gènere. Tot ús de les respostes serà sempre completament anònima. [ Protecció de dades ]