Qüestionari Àrea d'Espai públic: Mobilitat, Urbanisme i Entorn

Preguntes per facilitar la introducció de la perspectiva de gènere en la propia acció política

Per saber si estàs incorporant perspectiva de gènere en les polítiques que estàs desenvolupant et convidem a respondre les següents preguntes. Si tens respostes afirmatives significa que hi poses mirada de gènere. Les respostes negatives són les que et poden servir per valorar quina informació no estàs tenint en compte i si la pots incorporar.

Evidentment, la situació no serà igual per a municipis petits que grans, i caldrà ajustar les teves accions a les teves responsabilitats competencials, però plantejar-te aquesta mena de preguntes són les que et doten d'ulleres violetes. Esperem que et siguin útils!

Preguntes que et proposem:

Sabies que la Llei d'Igualtat, Llei 17/2015, estableix obligacions específiques en la teva àrea?

No

Treballes amb dades desagregades per sexe per dissenyar la política o acció que tires endavant?

No

Treballes amb dades (desagregades per sexe) que tinguin en compte altres vectors de desigualtat que puguin ser rellevants en la teva política pública com ara l’edat, la classe social o la discapacitat? Dades que et permetin una mirada interseccional.

No

Sabies que sexe, gènere i identitat de gènere no són conceptes equivalents o sinònims?

No

Has tingut en compte en el disseny de la ciutat i de la seva mobilitat la importància de totes les tasques que una persona pot arribar a realitzar en la seva vida quotidiana (compra, formació, treball productiu, treball reproductiu, lleure, vida comunitària, acompanyament al joc de la infància, etc.)?

No

Has reflexionat sobre el fet que la pervivència de la divisió sexual del treball implica una mobilitat diferent entre homes i dones? En general, ells acostumen a fer trajectes més llargs, d’anada i tornada i en vehicle privat, i elles trajectes curts, quotidians, seguits, caminant, de multiparada (ara m’aturo al supermercat, després a la farmàcia, després a l’escola, a la residència, etc).

No

Tens en marxa alguna política de millora del transport públic i de les possibilitats de mobilitat a peu en tant que aposta per una mobilitat universal i sostenible?

No

Sabies que la gestió que es realitza de l’espai i de la mobilitat influeix de forma important en la vida quotidiana i en, per exemple, la possibilitat de participar o no en el mercat laboral o en la possibilitat de practicar un esport?

No

Has tingut en compte en el disseny dels espais la importància de les característiques urbanístiques que es proposen des del feminisme: la proximitat, diversitat, vitalitat, autonomia i representativitat (proposta del Col·lectiu Punt 6 – es poden consultar les seves guies en els recursos)?

No

Tens present que la sensació de seguretat dels homes i de les dones és diferent i pot influir en la utilització que facin de l’espai públic i del transport públic? Per exemple, sobre si “em sento o no insegur/a quan he de passar per la plaça i és de nit”.

No

Has detectat quins són els elements urbanístics, de planejament o de mobilitat que podries millorar per afavorir la sensació de seguretat de les dones a l’espai públic? Mesures que garanteixin la visibilitat, la correcta il·luminació i l'alternativa de recorreguts; o mesures como ara la planificació amb diversitat d’usos (infants jugant, bancs per gent gran...) i l’augment d’activitat als carrers, els espais intergeneracionals i de trobada entre perfils diversos, etc.

No

Has valorat el paper del transport públic com a element de seguretat per a les dones, i la possibilitat d’establir certs recursos puntuals, como per exemple la parada a demanda al servei de bus nit (que es pugui parar entre dues parades oficials demanant-li a la persona conductora)?

No

Has tingut en compte que la inexistència d’una bona il·luminació (o la diferència entre llum blanca o llum groga, per exemple) o un mal disseny de l’espai (barreres arquitectòniques que impedeixen que et vegin, per exemple) influeixen en que les dones no es permetin utilitzar una determinada via pública del teu municipi?

No

Has tingut en compte la importància que té poder viure en un entorn amable, amb zones verdes, carrers peatonalitzats o pacificats, per a permetre que la vida quotidiana transcorri al carrer? L'existència de vida al carrer és important en moltes claus de gènere, des de la percepció de seguretat a les relacions de comunitat.

No

Has pensat en la possibilitat d’utilitzar elements urbanístics com ara els bancs o elements funcionals com ara els lavabos públics per fomentar la presència de vida al carrer, i la importància que això té, per exemple, per col·lectius como ara les dones grans?

No

En la teva política urbanística has tingut en compte la importància de descentralitzar els serveis a favor de la proximitat dels elements que conformen la vida quotidiana (per exemple el servei de salut a prop de l’escola i a prop del domicili)? La proximitat és un valor que promou l’urbanisme feminista.

No

Has previst estudis d’impacte de gènere en actuacions urbanístiques, d’habitatge, de mobilitat o de medi ambient?

No

Tens prevista alguna manera d’incorporar la participació de les dones i de les associacions de defensa dels drets de les dones en els processos de disseny urbanístic i ambiental?

No

Has valorat que la participació de les dones del municipi et pot ajudar a detectar elements d’(in)seguretat? (Per exemple, a través d’enquestes o marxes exploratòries).

No

Has considerat, dins la teva política d’habitatge, la necessitat de disposar d’una dotació d’habitatge públic suficient per a col·lectius en risc d’exclusió social, i entre aquests, per exemple, la situació de monomarentalitat en situació econòmica precària?

No

Has previst, dins la teva política d’habitatge, una dotació de recursos suficient per a l’habitatge social immediat que ha de permetre a una dona en situació de violència masclista una sortida urgent del seu habitatge habitual, en cas que ho necessiti?

No

Has reflexionat, dins la teva política d’habitatge, sobre el fet que les noves construccions o rehabilitacions necessitarien adequar-se a la variabilitat i diversitat de la composició familiar de les actuals unitats familiars o de convivència, així com als canvis en els rols de gènere?

No

Has tingut en compte que els formularis, contractes o sol·licituds que utilitzes poden reproduir la idea de l’home com a responsable públic/únic de la família? Per exemple, en la titularitat del contracte de lloguer social.

No

Podries anomenar alguna política o acció de la teva àrea que consideris implicada en la promoció de la igualtat, per l’eliminació de discriminacions o desigualtats per raó de sexe o gènere, o que treballi per desactivar estereotips sexistes?

No

Tens present que aquesta mirada l’han d’implementar també els serveis subcontractats per la teva àrea?

No

Has considerat, en algun moment del disseny de les teves polítiques, incorporar aportacions d’entitats de dones o feministes i/o expertesa en clau de gènere? És de gran utilitat per la detecció de possibles biaixos.

No

Has tingut en compte assegurar a tothom la mateixa accessibilitat a les activitats proposades i/o serveis prestats? (accessibilitat que tingui en compte la perspectiva de gènere en els usos del temps, els preus, la bretxa digital i burocràtica, la sensació de seguretat, la ubicació, etc.).

No

Utilitzes un llenguatge escrit i gràfic no sexista en les teves comunicacions? (tant en la comunicació formal, com ara cartells o díptics, com informal, com ara e-mails o xarxes)

No

Coneixes els recursos (guies i eines) i els finançaments que existeixen per ajudar als ajuntaments a implementar la transversalitat de gènere? A la pàgina que dediquem a la teva Àrea d'acció política hi trobaràs enllaços a recursos d'interès.

No

Tens referències d’altres Ajuntaments que et semblin bones pràctiques de polítiques amb perspectiva de gènere que puguis incorporar?

No
Generar resultats
Imprimir

Treballes a l'administració?

Aquesta informació ens serveix per a informar de millores en l’Eina, i també per a poder elaborar recerca acadèmica sobre l’estat de la transversalitat de gènere. Tot ús de les respostes serà sempre completament anònima. [ Protecció de dades ]