Qüestionari Àrea d'Esports

Preguntes per facilitar la introducció de la perspectiva de gènere en la propia acció política

Per saber si estàs incorporant perspectiva de gènere en les polítiques que estàs desenvolupant et convidem a respondre les següents preguntes. Si tens respostes afirmatives significa que hi poses mirada de gènere. Les respostes negatives són les que et poden servir per valorar quina informació no estàs tenint en compte i si la pots incorporar.

Evidentment, la situació no serà igual per a municipis petits que grans, i caldrà ajustar les teves accions a les teves responsabilitats competencials, però plantejar-te aquesta mena de preguntes són les que et doten d'ulleres violetes. Esperem que et siguin útils!

Preguntes que et proposem:

Sabies que la Llei d'Igualtat, Llei 17/2015, estableix obligacions específiques en la teva àrea?

No

Treballes amb dades desagregades per sexe per dissenyar la política o acció que tires endavant?

No

Treballes amb dades (desagregades per sexe) que tinguin en compte altres vectors de desigualtat que puguin ser rellevants en la teva política pública, com podria ser l’edat o la discapacitat (interseccionalitat)?

No

Has tingut en compte que sexe, gènere i identitat de gènere no són conceptes equivalents o sinònims?

No

Has reflexionat sobre el pes que tenen els estereotips de gènere en el teu àmbit?

No

Sabies que noies i nois, dones i homes, no realitzen la mateixa tipologia d’activitats físiques i esportives i en els mateixos percentatges?

No

Has reflexionat al voltant del fet que les noies abandonen l’activitat física i esportiva de forma molt més important que els nois a partir dels 12 anys?

No

Tens en marxa algun projecte que tingui en compte la necessitat de fomentar la participació i la continuïtat de les dones en la pràctica esportiva en totes les etapes de la seva vida?

No

Has valorat quina és la tipologia d'activitats físiques i esportives que més es practiquen en les entitats del municipi, i si això pot influir o no en què estigui sent més senzill per un home que per una dona practicar esport?

No

Has pensat en l’existència de les responsabilitats de cura quan has decidit com i quan programar un servei o activitat?

No

Has reflexionat sobre si els espais públics habitualment utilitzats per la ciutadania per a la pràctica esportiva o de passeig tenen elements d’entorn que expulsin les dones? Per exemple, si un parc, passeig o via verda està mal il·luminada i deserta a determinades hores possiblement ells l’utilitzin per sortir a córrer però elles no tant.

No

Sabies que la ubicació, connexió i horaris posats a disposició per practicar esport, celebrar activitats, etc., poden influir en la diferent participació dels homes i de les dones?

No

Has tingut en compte assegurar a tothom la mateixa accessibilitat a les activitats proposades i/o serveis prestats? (accessibilitat que tingui en compte la perspectiva de gènere en els usos del temps, els preus, la bretxa digital o burocràtica, la sensació de seguretat i ubicació)

No

Sabies que les dones practiquen menys esports federats?

No

Has tingut en compte que hi ha menys dones professionals en el món de l'esport? (dones entrenadores i àrbitres, per exemple)

No

Has revisat que es garanteixi una participació paritària d'homes i dones en tot lloc o activitat de direcció, representació o decisió de la teva àrea, és a dir, com a mínim el 60-40?

No

Has tingut en compte la coeducació en les teves propostes per la pràctica esportiva que es realitza en edat escolar al teu municipi? Per exemple, incorporant-ho com a criteri en les subvencions a les AFA o a les entitats esportives.

No

Has promocionat que les figures referents del món de l’esport i de la pràctica esportiva al teu municipi, com ara professorat o entrenadors i entrenadores, tinguin formació en coeducació?

No

Tens present que en les activitats que organitzes es poden produir comportaments sexistes?

No

Has tingut en compte la necessitat de tenir un protocol i mesures de prevenció i actuació davant situacions d’assetjament o agressions masclistes en la pràctica esportiva que es desenvolupa en el teu municipi, i en la utilització dels espais esportius municipals?

No

Has previst la presència de punts liles en activitats esportives on s’hi produeix acumulació de persones?

No

Podries anomenar alguna política o acció de la teva àrea que consideris implicada en la promoció de la igualtat, per l’eliminació de discriminacions o desigualtats per raó de sexe o gènere, o que treballi per desactivar estereotips sexistes?

No

Has revisat que en els recursos, premis, beques o altres ajudes que el teu ajuntament dona a un esport o per fomentar la pràctica esportiva no es creïn desigualtats de gènere o discriminacions entre equips de nois i noies?

No

Tens present que les administracions esportives catalanes no han de participar ni concedir cap tipus d’ajut a programes o activitats esportives que siguin sexistes o discriminatoris per raó de sexe?

No

Utilitzes un llenguatge escrit i gràfic no sexista en les teves comunicacions? (tant en la comunicació formal, com ara cartells o díptics, com informal, com ara e-mails o xarxes)

No

Tens present que aquesta mirada l’han d’implementar també els serveis subcontractats per la teva àrea?

No

Has considerat, en algun moment del disseny de les teves polítiques, incorporar aportacions d’entitats de dones o feministes i/o expertesa en clau de gènere? És de gran utilitat per la detecció de possibles biaixos.

No

Coneixes els recursos (guies i eines) i els finançaments que existeixen per ajudar als ajuntaments a implementar la transversalitat de gènere? A la pàgina que dediquem a la teva Àrea d'acció política hi trobaràs enllaços a recursos d'interès.

No

Tens referències d’altres Ajuntaments que et semblin bones pràctiques en activitats físiques i esportives amb perspectiva de gènere que puguis incorporar?

No
Generar resultats
Imprimir

Treballes a l'administració?

Aquesta informació ens serveix per a informar de millores en l’Eina, i també per a poder elaborar recerca acadèmica sobre l’estat de la transversalitat de gènere. Tot ús de les respostes serà sempre completament anònima. [ Protecció de dades ]