Qüestionari Àrea d'Ocupació, Comerç i Promoció econòmica

Preguntes per facilitar la introducció de la perspectiva de gènere en la propia acció política

Per saber si estàs incorporant perspectiva de gènere en les polítiques que estàs desenvolupant et convidem a respondre les següents preguntes. Si tens respostes afirmatives significa que hi poses mirada de gènere. Les respostes negatives són les que et poden servir per valorar quina informació no estàs tenint en compte i si la pots incorporar.

Evidentment, la situació no serà igual per a municipis petits que grans, i caldrà ajustar les teves accions a les teves responsabilitats competencials, però plantejar-te aquesta mena de preguntes són les que et doten d'ulleres violetes. Esperem que et siguin útils!

Preguntes que et proposem:

Sabies que la Llei d'Igualtat, Llei 17/2015, estableix obligacions específiques en la teva àrea?

No

Treballes amb dades desagregades per sexe per dissenyar la política o acció que tires endavant?

No

Treballes amb dades (desagregades per sexe) que tinguin en compte altres vectors de desigualtat que puguin ser rellevants en la teva política pública com ara l’edat, la nacionalitat o la classe social (interseccionalitat)?

No

Has tingut l'oportunitat de reflexionar a partir de dades relatives a les condicions laborals de les dones i els homes del teu municipi? Dades desagregades per sexe sobre les característiques de l’ocupació, sectors d’ocupació, nivells d’atur, condicions laborals, tipus de contracte, temporalitat de les contractacions de dones, bretxa salarial de gènere en el context municipal (…).

No

Sabies que sexe, gènere i identitat de gènere no són conceptes equivalents o sinònims?

No

Has considerat si els homes i les dones del teu territori viuen les qüestions i problemàtiques relatives a l'àmbit de la teva política pública de la mateixa manera?

No

Coneixes el pes que té la divisió sexual del treball en el teu àmbit d’acció política?

No

Tens present que en el mercat laboral hi ha sectors feminitzats i sectors masculinitzats i el pes que tenen els estereotips de gènere en el mercat laboral?

No

Has dissenyat o desenvolupat polítiques o accions que donin resposta a la infrarepresentació de les dones en alguns àmbits o sectors d’ocupació?

No

Has reflexionat sobre si les teves polítiques beneficien de la mateixa manera homes i dones? La desigual presència d’homes i dones en les diferents activitats de la ciutat i el desigual accés als recursos per part d’aquests homes i dones (temps, cotxe, renta, etc.) influeixen en la seva vida quotidiana.

No

Has pogut revisar si la teva política té conseqüències diferents en l'ocupació, les condicions d'ocupació, la remuneració o les condicions laborals en sectors dominats per homes o per dones? Per exemple, al prioritzar una línia de suport econòmic públic a un o altre sector.

No

Has tingut en compte que l'emprenedoria femenina sovint té característiques diferents a la dels homes? Per exemple, les dones creen empreses més petites que els homes i utilitzen més recursos econòmics propis.

No

Has pensat en desenvolupar accions adreçades a acompanyar l’emprenedoria femenina?

No

Tens present que les cures són també un treball, inclús quan no s’acompanyen de salari, i que es tracta d’un treball essencial per a la reproducció de la vida i l’economia?

No

Has incorporat mesures en la teva acció política que contribueixin al reconeixement i la valoració del treball de la llar i les cures?

No

Has pensat en com afecta la teva política (per exemple, els horaris comercials) en l’organització quotidiana de les responsabilitats de cura (atenció a infants, persones ancianes o situacions de dependència diverses)? Per exemple, una política d'obrir en dies festius respecte a una persona treballadora que té responsabilitats intensives de cures.

No

Has pensat sobre si la política de la teva àrea podria influir en la dignificació del treball de les persones que assumeixen responsabilitats de cura dins i/o fora de la seva família?

No

En relació a les dones que treballen remuneradament a les llars, realitzant cures, tasques de suport o neteja, has valorat la possibilitat de generar un suport específic (formació, professionalització, suport legal, etc.)?

No

Has tingut en compte assegurar a tothom la mateixa accessibilitat a les activitats proposades i/o serveis prestats des de la teva àrea? (accessibilitat que tingui en compte la perspectiva de gènere en els usos del temps, els preus, la bretxa digital i burocràtica, la sensació de seguretat i la ubicació).

No

Podries anomenar alguna política o acció de la teva àrea que consideris implicada en la promoció de la igualtat, per l’eliminació de discriminacions o desigualtats per raó de sexe o gènere, o que treballi per desactivar estereotips sexistes?

No

Tens present que aquesta mirada l’han d’implementar també els serveis subcontractats per la teva àrea?

No

Has tingut en compte que les empreses de més de 50 persones a la plantilla han de tenir un pla d'igualtat?

No

Sabies que la llei de contractació impedeix contractar a les empreses que no compleixen amb la llei d’igualtat (empreses de més de 250 persones a la plantilla i que no tenen pla d’igualtat)?

No

Has valorat que la llei de contractes permet incloure clàusules socials d’igualtat de gènere en els contractes públics?

No

Has tingut oportunitat de reflexionar a partir de dades (desagregades per sexe) relatives a la titularitat de les empreses del teu municipi? És recurrent la situació de dones que treballen en negocis familiars sense constar-hi, i per tant sense drets derivats del treball.

No

Tens present que el petit comerç viu, veïnal, de proximitat, vertebrador de la vida quotidiana del municipi, és facilitador del teixit comunitari i redueix la sensació d’inseguretat de les dones?

No

Has pensat en la possibilitat de dur a terme accions adreçades al petit comerç buscant que es converteixin en “punts liles” o aliats, és a dir en llocs de confiança que puguin detectar, actuar i saber com derivar situacions de risc o violència contra les dones?

No

Utilitzes un llenguatge escrit i gràfic no sexista en les teves comunicacions? (tant en la comunicació formal, com ara cartells o díptics, com informal, com ara e-mails o xarxes)

No

Coneixes els recursos (guies i eines) i els finançaments que existeixen per ajudar als ajuntaments a implementar la transversalitat de gènere? A la pàgina que dediquem a la teva Àrea d'acció política hi trobaràs enllaços a recursos d'interès.

No

Tens referències d’actuacions d’altres ajuntaments que et semblin bones pràctiques amb perspectiva de gènere que puguis incorporar?

No
Generar resultats
Imprimir

Treballes a l'administració?

Aquesta informació ens serveix per a informar de millores en l’Eina, i també per a poder elaborar recerca acadèmica sobre l’estat de la transversalitat de gènere. Tot ús de les respostes serà sempre completament anònima. [ Protecció de dades ]